Ford Protect

1. Ford Protect

Chương trình Ford Protect được phát triển nhằm mang đến cho khách hàng sở hửu Xe Ôtô Ford Đà Nẵng sự an tâm tuyệt đối và phù hợp với từng nhu cầu khách hàng.

2. Ford Protect - An tâm tuyệt đối với dịch vụ Ford

Ford Protect nhằm cung cấp các sản phẩm có chất lượng, mang đến cho khách hàng sự an tâm tuyệt đối, tin tưởng vào sản phẩm, đại lý của Ford như Đại lý xe Ford Đà Nẵng, chất lượng dịch vụ và công ty Ford. Ngoài ra, Ford Protect còn nhằm phát triển các sản phẩm phù hợp với yêu cầu của từng cá nhân và tăng sự hài lòng của khách hàng.