Cập nhật giá công bố mới của Ford tại Việt Nam (Áp dụng từ 01/01/2022)

RANGER THẾ HỆ MỚI 

RANGER WILDTTRAKA 2.0L AT 4X4

979,000,000₫

RANGER WILDTTRAKA 2.0L AT 4X4
Màu Vàng Luxe / Màu Đỏ Cam 

986,000,000₫

Ranger XLT LTD 2.0L 4X4 AT

830,000,000₫

Ranger XLS 2.0L 4X4 AT 

776,000,000₫

Ranger  XLS 2.0L 4X2 AT

707,000,000₫

Ranger XLS 2.0L 4X2 MT 

665,000,000₫

Ranger XL2.2L4X4 MT

669,000,000₫

EVEREST THẾ HỆ MỚI 

Everest Titanium+2.0L AT 4x4 

1,468,000,000₫

Everest Titanium+2.0L AT 4x4 
Màu Trắng tuyết/ Màu đỏ cam

1,475,000,000₫

 
Everest Titanium+2.0L AT 4x4 
Nội thất da màu hạt dẻ 

1,475,000,000₫

Everest Titanium+2.0L AT 4x4 
Màu Trắng tuyết/
Màu đỏ cam kết hợp với Nội thất da màu hạt dẻ
1,482,000,000₫
Everest Titanium 2.0L AT 4x2 
1,299,000,000₫
Everest Titanium 2.0L AT 4x2 
Màu Trắng tuyết/ Màu đỏ cam
1,306,000,000₫
Everest Titanium 2.0L AT 4x2 
Nội thất da màu hạt dẻ 
1,306,000,000₫
Everest Titanium 2.0L AT 4x2 
Màu Trắng tuyết/
Màu đỏ cam kết hợp với Nội thất da màu hạt dẻ
1,313,000,000₫
Everest Sport 2.0L AT 4x2 
1,178,000,000₫
Everest Sport 2.0L AT 4x2 
Màu Trắng tuyết/ Màu đỏ cam
1,185,000,000₫
Everest Ambiente 2.0L AT 4x2 
1,099,000,000₫

Hotline Bán Hàng:  (Ms Hoa - P. Kinh doanh)